Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Οικονομικά αποδοτική αναμόρφωση δημόσιων κτιρίων σε έξυπνα και ανθεκτικά νανοδίκτυα με χρήση αποθήκευσης», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος “ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme 2014-2020″, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 70356 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Χριστοφορίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Αρ. Πρόσκλησης 5/2021

Σχετικά αρχεία

prosklisi_5_2021_signed

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση