Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μιας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας σε έναν/μια υποψήφιο διδάκτορα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευφυείς Νοσοκομειακές Κλίνες Νοσηλείας Ασθενών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80516 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μάρκο Τσίπουρα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Αρ. Πρόσκλησης 6/2021

Σχετικά αρχεία

prosklisi_6_2021_signed

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση