Ανοικτός Διαγωνισμός στο πλαίσιο του υποέργου Νο 5 της Πράξης : «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “CENTRE OF EXCELLENCE FOR FUTURE VEHICLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE”-FuVEP» για την προμήθεια Δισδιάστατου συστήματος απεικόνισης υψηλής χρονικής ανάλυσης του πεδίου ροής (2D Time Resolved Particle Image Velocimetry System)


Σχετικά αρχεία

diakirixi_07-2018_final_signed_KHMDHS

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση