Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την «Υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης του προγράμματος και της συντήρησης λειτουργικών συστημάτων», στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού» – αρ. πρόσκλησης 12/2018

Σχετικά αρχεία

epilogi_12-2018

Copyright © 2013 - 2018