Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή 1 εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο τη Συμμετοχή στη διοικητική και οικονομική υποστήριξη του έργου με τίτλο «CLIMATREE – Μια νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της δέσμευσης άνθρακα από δενδρώδεις καλλιέργειες και της δράσης τους ως καταβόθρα άνθρακα» και στη σύνταξη αναφορών οικονομικού αντικειμένου- αριθμός πρόσκλησης 7/2018


Σχετικά αρχεία

prokirixi_17-2018_signed

Copyright © 2013 - 2018