«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)»

Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ)

Πρόγραμμα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Εταίροι
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ημερομηνίες έναρξης – λήξης
Φεβρουάριος 2020-Ιούλιος 2023
Ιστότοπος
Συνοπτική Περιγραφή

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) εντάσσεται οργανικά στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Φοιτητικής Μέριμνας, και ειδικότερα στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Η ΜΥΦΕΟ άρχισε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 2020 και κατά την αρχική φάση της λειτουργίας της χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)», επιστημονικά υπεύθυνος της οποίας είναι ο καθηγητής Δημήτριος Πνευματικός. Στη ΜΥΦΕΟ ανήκει και η Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) η οποία στελεχώνεται από πέντε ψυχολόγους. Αποστολή της ΜΥΦΕΟ είναι η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών/τριών με διαφορετικές ικανότητες, απαιτήσεις, και ανάγκες μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής, Υπηρεσιών Πρόσβασης, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Οικονομικών ενισχύσεων.

Άλλες Υπηρεσίες που προσφέρει είναι:

  • ο συστηματικός έλεγχος από τον αρμόδιο πολιτικό μηχανικό των υποδομών του ιδρύματος σε κάθε πόλη όπου έχει τμήματα το ΠΔΜ με έμφαση σε ζητήματα προσβασιμότητας.
  • η προσβασιμότητα στο χώρο με υπηρεσία μεταφοράς φοιτητών (λευκά ταξί)
  • η προσβασιμότητα στην πληροφορία μέσω διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, ή γραφής Braille
  • η οικονομική υποστήριξη φοιτητών και φοιτητριών ΕΚΟ, Α.με.Α, χαμηλών οικονομικών στρωμάτων με υποτροφίες στέγης (1200€)
  • Επιμορφώσεις Διοικητικού και Διδακτικού Προσωπικού σε ζητήματα που αφορούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων
Προϋπολογισμός
891.000€
Ομάδα Έργου
Δημήτρης Πνευματικός (ΕΥ), καθηγητής ΠΤΔΕ Βατάλη Βασιλική, Ψυχολόγος Κακουλίδου Όλγα, Ψυχολόγος Καραμήτρου Αριστέα, Ψυχολόγος Μάστορα Βασιλική, Ψυχολόγος Τσαλής Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός Σεψά Ελπίδα, Ψυχολόγος Παναγιώτα Χριστοδούλου, Διοικητική Υποστήριξη  

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση