Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την Πραγματοποίηση προσομοιώσεων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής σε μοντέλα οχημάτων καθώς και μετεπεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων – αρ. πρόσκλησης 18/2018

Επανάληψη στο ορθό: Διόρθωση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων σε 19/06/2018

Σχετικά αρχεία

prosklisi_18-2018_signed
prosklisi_18-2018_signed_sto_ortho

Copyright © 2013 - 2018