Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «nexT gEneRation sMart INterconnectEd ioT – TERMINET», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-πρόγραμμα Horizon 2020, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80530 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη Αν. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 12/2021

Σχετικά αρχεία

call_12_2021
prosklisi_12_2021_signed

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση