Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ” Β ΚΥΚΛΟΣ – αρ. πρόσκλησης 21/2018


Σχετικά αρχεία

prosklisi_21-2018_signed

Copyright © 2013 - 2018