Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με αντικείμενο Α) Επικοινωνία και συνεργασία με ομιλητές και συντονίστρια για τη διοργάνωση ημερίδας, με θεματικό περιεχόμενο την εκπαίδευση μεταναστών και προσφύγων μαθητών. Β) Διάχυση αποτελεσμάτων ημερίδας με τη συμμετοχή του/της στην έκδοση σχετικού τόμου στο πλαίσιο του έργου «Education of children and young people with a migrant background (SIRIUS)» – αρ. πρόσκλησης 20/2018


Σχετικά αρχεία

apofasi_epilogis

Copyright © 2013 - 2018