Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)», MIS 5070524 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80598, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μπράτιτση Θαρρενό, Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών – Αρ. Πρόσκλησης 39/2021

Σχετικά αρχεία

prosklisi_39_2021_signed

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση