Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη για τη διεύρυνση γνώσεων ΤΠΕ στις ΜΜΕ Σύνταξη εκθέσεων προόδου οικονομικού αντικειμένου του έργου – τήρηση αρχείου και αναρτήσεις στο σύστημα IOLF, στο πλαίσιο του προγράμματος «Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation (SKILLS+)» – αρ. πρόσκλησης 37/2018


Σχετικά αρχεία

prosklisi_37-2018_signed

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση