Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση δυο (2) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Προώθηση του (ηλεκτρικού) ποδηλατικού τουρισμού, για τη διαφύλαξη και προώθηση της τοπικής βιοποικιλότητας ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: (e-natura)”, MIS 5041969 και κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80446, που συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς (85%) και από Εθνικούς (15%) Πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg – IPA CBC Greece – Albania 2014 – 2020 με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Τσουκνίδα Αλέξανδρο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 45/2021

Σχετικά αρχεία

prosklisi_45_2021_signed

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση