Επιλογή ενός (1) Εξωτερικού Συνεργάτη με αντικείμενο «Διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη καθώς και παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ” – αρ. διακ. 21/2018

Σχετικά αρχεία

epilogi_21-2018_signed

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση