Eπιλογή ενός (1) Εξωτερικού Συνεργάτη με αντικείμενο «τη σύνθεση, χαρακτηρισμό και αξιολόγηση της ενεργότητας και σταθερότητας προηγμένων καταλυτικών και ηλεκτροκαταλυτικών υλικών για την ενεργειακή αξιοποίηση πρωτογενών ή/και επεξεργασμένων στερεών καυσίμων και βιοκαυσίμων» για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου και με ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό 7.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης“ με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01894 και MIS 5030179, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ. πρόσκλησης 35/2018

Σχετικά αρχεία

epilogi_35-2018_signed

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση