Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 96.774,19 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» – αρ. διακ. 46/2021

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση