Ενημέρωση για παραστατικά δαπανών που αφορούν το έτος 2018

Σας ενημερώνουμε ότι παραστατικά δαπανών που αφορούν το έτος 2018, θα γίνονται δεκτά από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ  μέχρι 10/1/2019.

Ο περιορισμός αυτό είναι απαραίτητος ώστε να εκκαθαριστούν οι Π/Υ των έργων για το έτος 2018 και να υπάρξει η δυνατότητα μεταφοράς των υπολοίπων και έγκρισης των ετήσιων Π/Υ για το έτος 2019.

Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι μέχρι 15/1/2019 όλοι οι Ε.Υ. θα πρέπει να στείλουν τους Π/Υ των έργων τους για το έτος 2019

Πλέον, η παρακολούθηση των έργων από τους Ε.Υ. γίνεται μέσω web-resCom (http://webrescom.rc.uowm.gr/Login.aspx?ReturnUrl=%2f), για το οποίο θα πρέπει να λάβετε κωδικούς πρόσβασης (https://rc.uowm.gr/?page_id=1116).

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση