Διαβούλευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΛΚΕ-Προμήθεια Εξοπλισμού –Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών

Σας γνωρίζουμε ότι η διαβούλευση «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Προμήθεια Εξοπλισμού –Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών» αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε μοναδικό κωδικό 21DIAB000016253

Παρακαλούμε στο σχολιασμό σας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣΣχετικά αρχεία

diavivastiko_v5_signed
searchDeliberations.htm

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση