Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Τεχνική Υποστήριξη έργων ΕΛΚΕ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παπαθανασίου Φωκίων Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 70003 – Αρ. Πρόσκλησης 40/2021

Σχετικά αρχεία

403_oristikos_pinakas_40_2021

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση