Έγκριση οριστικού πίνακα προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτιστοποίηση καλλιεργειών μανιταριών στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με τη χρήση γεωργίας ακριβείας – SMART», ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΔΜΡ1-0016521 και κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80543 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Ενίσχυσης «Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Αρ. Πρόσκλησης 38/2021

Σχετικά αρχεία

403_oristikos_pinakas_38_2021

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση