Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «StoryLogicNet Community-Collaborative Writing for Children’s Multiliteracy Skills Utilising Multimodal Tools» με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80348 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μπράτιτση Θαρρενό. Αρ. Πρόσκλησης 37/2021

Σχετικά αρχεία

403_oristikos_pinakas_37_2021

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση