Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)»(MIS 5070524), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80598 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μπράτιτση Θαρρενό – Αρ. Πρόσκλησης 55/2021

Σχετικά αρχεία

405_epilogi_55_2021

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση