Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων Π3.1, Π3.2, Π3.7, Π3.10, Π3.11 (Π3.1: Αναφορά μεθοδολογίας, Π3.2: Μελέτη λειτουργικών προδιαγραφών –προδιαγραφές, Π3.7 : Έκθεση ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού των ευρημάτων, Π3.10: Νομική μελέτη, Π3.11: Οικονομοτεχνική μελέτη) στο πλαίσιο του έργου: Αξιοποίηση λιγνιτικών κοιτασμάτων στην παραγωγή φυσικού αερίου” που υλοποιείται στα πλαίσια της Πράξης: «Υποστήριξη Περιφερειακής Αριστείας» – αρ. διακ. 87/2021

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση