Οριστικά αποτελέσματα που αφορούν την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο τη «Διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη καθώς και παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ”» για χρονικό διάστημα έως 15.12.2019 και με ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό 18.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων), στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών πόρων, Βʼ κύκλος» (Αρ. πρόσκλησης 21/2018).

Σχετικά αρχεία

oristikos_pinakas_21-2018_signed

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση