Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας Ιδρύματος από κρατήσεις ΠΜΣ» (Κωδ. Έργου 80294), που συγχρηματοδοτείται από ιδίους πόρους – αρ. πρόσκλησης 07/2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση