Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BRIDGE», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus+ Βασική Δράση 2 – Συμπράξεις – Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, (Κωδ. Έργου 80376_ – Αρ. Πρόσκλησης 08/2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση