1η Ανοιχτή Πρόσκληση για Διασυνοριακά Πειράματα Μεταφοράς Τεχνολογίας (CTTE)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 01/03/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
21/01/2021
Πρόγραμμα
Διασυνοριακά Πειράματα Μεταφοράς Τεχνολογίας (CTTE)
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
Ε.Ε. – Έργο SMART4ALL του προγράμματος Horizon 2020
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
80.000,00€
Ιστοσελίδα:

1η Ανοιχτή Πρόσκληση για Διασυνοριακά Πειράματα Μεταφοράς Τεχνολογίας (CTTE) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SMART4ALL, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ.

 

Φορέας Χρηματοδότησης: Ε.Ε. – Έργο SMART4ALL του προγράμματος Horizon 2020

Πρόσκληση: 1η Ανοιχτή Πρόσκληση για Διασυνοριακά Πειράματα Μεταφοράς Τεχνολογίας (CTTE)

Προϋπολογισμός ανά πρόταση (€): 80.000,00€

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 01/03/2021

 

Το SMART4ALL προσκαλεί υποψήφιους για την 1η Ανοιχτή Πρόσκληση σε Διασυνοριακά Πειράματα Μεταφοράς Τεχνολογίας CTTE. Τα βραβεία αποτελούν μέρος του προγράμματος SMART4ALL που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

 

Σχετικά με τα Διασυνοριακά Πειράματα Μεταφοράς Τεχνολογίας (Crossdomain Technology Transfer ExperimentsCTTEs). Τα CTTEs είναι σύντομης διάρκειας (6-9 μήνες) πειράματα που εστιάζουν σε έναν από  τους τέσσερις κατακόρυφους άξονες (Ψηφιοποιημένες Μεταφορές, Ψηφιοποιημένο Περιβάλλον, Ψηφιοποιημένη Γεωργία και Ψηφιοποίηση Οπουδήποτε). Τα CTTEs θα δώσουν την ευκαιρία να δημιουργηθούν συνέργειες και να προσφέρουν καθοδήγηση επιταχύνοντας την επιτυχή εμπορευματοποίηση καινοτόμων προϊόντων.  Σε αυτό τον τύπο πειραμάτων, εμπλέκονται 3 διαφορετικές οντότητες από τουλάχιστον δύο διαφορετικές επιλέξιμες χώρες. Ένας Ακαδημαϊκός / Βιομηχανικός Πάροχος Τεχνολογίας μεταφέρει μια καινοτόμα τεχνολογία σε έναν Βιομηχανικό / Ακαδημαϊκό Εταίρο που τη λαμβάνει ως πρώιμος Αποδέκτης Τεχνολογίας και στη συνέχεια ένας Βιομηχανικός Εταίρος Παραγωγής επεκτείνει την αλυσίδα προς την προϊοντοποίηση. Οι εταίροι θα υποβάλουν αίτηση μαζί ως κοινοπραξία μέσω ενός απλού εντύπου υποβολής ηλεκτρονικά.

Η  κοινοπραξία μπορεί να έχει την ακόλουθη μορφή:

Πάροχος Τεχνολογίας Αποδέκτης Τεχνολογίας Εταίρος Παραγωγής
Ακαδημαϊκός, Χώρα 1 Βιομηχανικός, Χώρα 1 ή 2  

Βιομηχανικός, Χώρα 2, 1 ή 3

Βιομηχανικός, Χώρα 1 Ακαδημαϊκός, Χώρα 1 ή 2
Βιομηχανικός, Χώρα 1 Βιομηχανικός, Χώρα 1 ή 2

Επικεφαλής εταίρος πρέπει πάντα να είναι ένας από τους Βιομηχανικούς φορείς (SME/Slightly Bigger Enterprise).

 

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Οι κοινοπραξίες αποτελούνται από τρεις διαφορετικές οντότητες από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες περιλαμβάνοντας έναν Ακαδημαϊκό / Βιομηχανικό Εταίρο που λειτουργεί ως Πάροχος Τεχνολογίας, ένα Βιομηχανικό / Ακαδημαϊκό Εταίρο που λειτουργεί ως Αποδέκτης Τεχνολογίας και ένα Βιομηχανικό Εταίρο που λειτουργεί ως ένας Εταίρος Παραγωγής επεκτείνει την παραγωγική αλυσίδα.

Πιο συγκεκριμένα, οι κοινοπραξίες μπορούν να περιλαμβάνουν τον ακόλουθο τύπο εταίρων:

  • Πανεπιστήμια και Ερευνητικά ιδρύματα
  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελαφρώς μεγαλύτερες εταιρείες, όπως ορίζονται στη σύσταση της επιτροπής της ΕΕ (EU recommendation 2003/361).
  • Πάροχοι τεχνολογίας

Οι επιλέξιμες χώρες είναι: Κράτη Μέλη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου), H2020 σχετιζόμενες χώρες και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που δεν αναφέρονται παραπάνω και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α του προγράμματος εργασίας H2020.

 

Επιπροσθέτως, καθώς ένας από τους στόχους του SMART4ALL είναι να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με έμφαση στις Ευρωπαϊκές χώρες που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, θα δοθεί προτεραιότητα στις διασυνοριακές κοινοπραξίες, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα μέλος από τις ακόλουθες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κόσοβο, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σερβία. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις κοινοπραξίες ΔΕΝ μπορούν να συμπεριλάβουν εταίρους του προγράμματος SMART4ALL.

 

Υπηρεσία εύρεσης εταίρων

Για αναζήτηση συνεργατών με στόχο την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του SMART4ALL, δημιουργήθηκε υπηρεσία εύρεσης εταίρων που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://matchmaking.smart4all-project.eu/.

Πώς να υποβάλλετε;

Ο Οδηγός Υποβολής και συχνές ερωτήσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα του SMART4ALL: https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now

Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων: https://smart4all.fundingbox.com/

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Anthi Malliori

Communication Manager

Smart City Hub

Patras Science Park S.A.

T: +30 2610 911 559

E: malliori@psp.org.gr

W: http://psp.org.gr

Project Website: https://smart4all-project.eu/

 

Σχετικά αρχεία

press release OPEN CALL CTTE_gr

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση