5η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου».

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 30/06/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
07/01/2021
Πρόγραμμα
5η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου»
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. & ΙΣΝ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Τεχνολογίας & Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
250.000,00€

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. & ΙΣΝ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Τεχνολογίας & Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος)

Ερευνητικό πρόγραμμα: 5η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου»

Προϋπολογισμός (€): 10.000.000,00€

Προϋπολογισμός ανά πρόταση (€): Έως 250.000,00€

Hμερομηνία έναρξης υποβολής: 15/01/2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30/06/2022

 

Σκοπός της δράσης είναι αφενός η ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας και η επιβράβευση αξιόλογων Ερευνητικών Έργων που διακρίθηκαν για την ποιότητά τους στο πλαίσιο ενός ανταγωνιστικού μηχανισμού χρηματοδότησης, όπως είναι το ERC, και αφετέρου η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού της χώρας και την προσέλκυση νέων επιστημόνων που σήμερα εργάζονται στο εξωτερικό. Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη της ερευνητικής προσπάθειας Ελλήνων/ίδων Ερευνητών/τριών, οι οποίοι/ες έχουν υποβάλει ερευνητικές προτάσεις στις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council-ERC) Starting Grant, Consolidator Grant ή Advanced Grant από το 2018 και μετά, έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης (βαθμός Α), αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω μη επάρκειας του κατά την εκάστοτε Προκήρυξη διαθέσιμου προϋπολογισμού (εφεξής «η Πρόταση ERC»). Η Δράση έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τους/τις εν λόγω Ερευνητές/τριες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση του ερευνητικού τους έργου και να μπορέσουν να υποβάλουν βελτιωμένη εκδοχή της Πρότασης ERC σε επόμενη προκήρυξη του ERC.

 

Προϋπολογισμός:

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 10.000.000,00€ και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ και του ΙΣΝ. Η Προκήρυξη είναι ανοικτή και θα διαρκέσει έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το ανώτατο όριο της χρηματοδότησης για κάθε Ερευνητικό Έργο ανέρχεται στο ύψος των 250.000,00€.

 

Επιστημονικά Πεδία (ΕΠ):

ΕΠ.1. Φυσικές Επιστήμες

ΕΠ.2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

ΕΠ.3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)

ΕΠ.4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα

ΕΠ.5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας

ΕΠ.6. Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠ.7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

ΕΠ.8. Περιβάλλον και Ενέργεια

ΕΠ.9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

 

Η διάρκεια των ερευνητικών Έργων δύναται να είναι από 12 έως 24 μήνες.

 Η υποβολή των προτάσεων γίνεται από τον/την ΕΥ του έργου αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

 Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 210-6412410, 210-6412420, email: researchdepartment@elidek.gr

Προκήρυξη: https://www.elidek.gr/call/5i-prokiryxi-aien-aristeyein-theodoros-papazogloy-drasi-epistimi-kai-koinonia-me-sygchrimatodotisi-apo-to-isn-kai-to-el-id-e-k/

Σχετικά αρχεία

5η-Επιστήμη_Κοινωνία-ERC_1η-Τροποποίηση_πρωτ.35739_9ΘΝΟ46Μ77Γ-Β99

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση