Ενημερωτικές εκδηλώσεις της ΕΕ για τον Ορίζοντα Ευρώπη από 28 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διοργανώσει διαδικτυακά ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον Ορίζοντα Ευρώπη από 28 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου.

Horizon Europe Info Days 2021

Κατά τη διάρκεια αυτού του δεκαήμερου εκδηλώσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους νεωτερισμούς, τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και τις διαδικασίες του νέου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη.

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις θα αφορούν 9 θεματικές περιοχές:

28 Ιουνίου Research Infrastructures
29 & 30 Ιουνίου Digital, industry & space (cluster 4)
30 Ιουνίου Civil security for society (cluster 3)
1 Ιουλίου Culture, creativity & inclusive society (cluster 2)
1 Ιουλίου The Marie Skłodowska-Curie Actions: what is new under -Horizon Europe
2 Ιουλίου Health (cluster 1)
5 & 6 Ιουλίου Climate, energy & mobility (cluster 5)
7 & 8 Ιουλίου Food, bioeconomy, natural resources, agriculture & environment (cluster 6)
9 Ιουλίου European Research Area (ERA) & Widening

Οι εκδηλώσεις θα είναι ανοιχτές στο κοινό χωρίς να απαιτείται εγγραφή.
Οι πληροφορίες για όλες τις εκδηλώσεις θα δημοσιεύονται στη σχετική ιστοσελίδα: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση