Πληροφορίες σχετικά με την καταβολή αμοιβών διδασκαλίας και επίβλεψης διπλωματικών εργασιών σε ΠΜΣ

Σχετικά με τις συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί και αναφορικά με την καταβολή της αμοιβής τους, η Επιτροπή Ερευνών έχει αποφασίσει τα εξής:

  1. Για συμβάσεις με ημερομηνία λήξης τους έως 31.08.2018 η αμοιβή καταβάλλεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πριν το Ν. 4485/2017.
  2. Για συμβάσεις με ημερομηνία έναρξης πριν την 1η/9/2018 και ημερομηνία ολοκλήρωσης μετά την 1η/9, η καταβολή της αμοιβής που αφορά σε φυσικό αντικείμενο που ολοκληρώθηκε πριν 31η/8/2017 πληρώνεται όπως προηγουμένως. Η καταβολή αμοιβής για το φυσικό αντικείμενο που αφορά χρονικό διάστημα μετά την 1η/9/2018 γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του Ν. 4485/2017.
  3. Για συμβάσεις με ημερομηνία έναρξης μετά την 1η/9/2018, η αμοιβή καταβάλλεται σύμφωνα με το Ν. 4485/2017.

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση