Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022 του Ορίζοντα Ευρώπη

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε στις 15/6/2021 το κύριο Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022 του Ορίζοντα Ευρώπη.

Το Πρόγραμμα Εργασίας αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

 1. General introduction
 2. Marie Skłodowska-Curie Actions
 3. Research Infrastructures
 4. Health
 5. Culture, creativity and inclusive society
 6. Civil Security for Society
 7. Digital, Industry and Space
 8. Climate, Energy and Mobility
 9. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment
 10. European Innovation Ecosystems (EIE)
 11. Widening participation and strengthening the European Research Area
 12. Missions
 13. General Annexes

Το κύριο Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022 (Ενημερωμένες Εκδόσεις) όπως και τα Προγράμματα Εργασίας 2021 για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council/EIC) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council/ERC) είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα Funding and Tender Opportunities της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Reference Documents ->Work programme & call documents->2021-2022).

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση