Καταβολή ημερήσιας και χιλιομετρικής αποζημίωσης σε εξωτερικούς συνεργάτες

Σας ενημερώνουμε ότι, πλέον με την εφαρμογή της διαδικασίας Ανάληψης Υποχρέωσης, η καταβολή της ημερήσιας και χιλιομετρικής αποζημίωσης σε εξωτερικούς συνεργάτες απασχολούμενους με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών  και με Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών σε έργα του ΕΛΚΕ, θα καταβάλλεται μόνο με την προσκόμιση αντίστοιχων παραστατικών δαπανών π.χ. γεύμα, απόδειξη καυσίμου κλπ.

Επισημαίνεται ότι:

Το ανώτατο ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης που δύναται να καταβληθεί είναι εκείνο που ορίζεται από τον φορέα χρηματοδότησης ή στην περίπτωση που αυτό δεν ορίζεται, έως του ανώτατου ορίου όπως αυτό ορίζεται στον Οδηγό χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ ΠΔΜ.

Για την καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης:

  1. Τα παραστατικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα
  2. Να αφορούν έξοδα ενός ατόμου
  3. Δεν αποζημιώνεται το κόστος ποτών και αναψυκτικών
  4. Η ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών θα πρέπει να είναι εντός των ημερομηνιών για τις οποίες έχει εγκριθεί η μετακίνηση
  5. Τα παραστατικά καυσίμου (βενζίνης, πετρελαίου, φυσικού αερίου), στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με ΙΧ, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ μία ημέρα πριν την έναρξη της μετακίνησης και μέχρι και την τελευταία ημέρα της μετακίνησης.

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση