Οριστικά αποτελέσματα που αφορούν την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο τη συμμετοχή στα παρακάτω: 1. Στη βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνητικού χώρου, σύμπραξης τεχνολογιών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων & δικτύων ασύρματων αισθητήρων, με την καλλιέργεια κρόκου 2. Στον σχεδιασμό, περιγραφή, παρουσίαση, ανάλυση απαιτήσεων, αρχιτεκτονικής, μεθοδολογίας ανάπτυξης της προτεινόμενης πλατφόρμας παρακολούθησης καλλιεργειών κρόκου με τη χρήση ενδείξεων από μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (τα παραπάνω ανήκουν στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 & ΕΕ2) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου και με ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ MΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, DRONE INNOVATION IN SAFFRON AGRICULTURE SURVEILLANCE (DIAS) – Saffron Drones», κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04873, MIS 5030875 και εσωτερικό κωδικό 80326

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση