Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Τεχνική Υποστήριξη έργων ΕΛΚΕ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παπαθανασίου Φωκίων Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 70003. Αρ. Πρόσκλησης 113/2021.

Σχετικά αρχεία

416_epilogi_113_2021

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση