Επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο Τεχνική υποστήριξη του έργου της Πρακτικής Άσκησης 270 φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Λειτουργία γραφείου πρακτικής άσκησης και παρακολούθηση της προόδου του τεχνικού αντικειμένου του έργου, για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με τίτλο Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΑΕΙ), ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της πράξης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με ιδρυματικά υπεύθυνη την κα. Μιχαήλ Δόμνα, Αν. Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ΠΔΜ και εσωτ. κωδικό 80327 (Αρ. πρόσκλησης 02/2019)

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση