Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικούσυνεργάτη με αντικείμενο «τη λειτουργική υποστήριξη των εργαστηρίων Η/Υ και υποδομών ΤΠΕ της Παιδαγωγικής Σχολής στη Φλώρινα», για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 25% ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ Π.Μ.Σ», που συγχρηματοδοτείται από το ιδίους πόρους, με κωδικό 80302, με Ε.Υ την Καθηγ. κ Δημητριάδου Αικατερίνη (Αρ. πρόσκλησης 04/2019)

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση