Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη ΛειτουργίαςΙδρύματος από κρατήσεις ΠΜΣ», που συγχρηματοδοτείται από ιδίους πόρους», με κωδικό 80294, με Ε.Υ την κ. Τσακιρίδου Ελένη – Αρ. πρόσκλησης 07/2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση