Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού- Διαμεσολάβηση», με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Σωτηρία Τριαντάρη, Καθηγήτρια του Τμήματος Νηπιαγωγών ΠΔΜ  για συνολικό διάστημα επτά (7) μηνών – Αρ. πρόσκλησης 12/2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση