Διακήρυξη για Σύμβαση Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Με τίτλο «Προμήθεια Οργάνων και εξοπλισμού» στο πλαίσιο της πράξης Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος για την Ενίσχυση της Αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 03_ΠΔΜ – αρ. διακ. 156/2021

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση