Πρόσκληση του EIT για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 28/02/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/11/2021
Πρόγραμμα
Innovation Capacity Building for Higher Education
Ερευνητική Περιοχή
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Αρμόδιος Φορέας
ΕΙΤ - European Institute of Innovation and Technology
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
300.000€ - 900.000€
Ιστοσελίδα:

Το European Institute of Innovation and Technology (EIT) δημοσίευσε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, θα επιλεγούν έως και 40 έργα και θα επιδοθούν μέγιστο ποσό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ με έως και 300.000 ευρώ για τη Φάση 1 (Ιούλιος–Δεκέμβριος 2022) και έως και 900.000 ευρώ για τη Φάση 2 (Ιανουάριος 2023 – Ιούλιος 2024).

 

Οι δραστηριότητες μπορούν να επικεντρωθούν σε διάφορα θέματα, όπως:

  • ενθάρρυνση της θεσμικής δέσμευσης και αλλαγής·
  • ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών·
  • ανάπτυξη υπηρεσιών καινοτομίας και υποστήριξης επιχειρήσεων·
  • βελτίωση της ποιότητας της επιχειρηματικής εκπαίδευσης·
  • δημιουργία και διάδοση της γνώσης.

 

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2022 .

 

Διαδικτυακά Σεμινάρια

Προκειμένου να  παρουσιαστεί η νέα πρόσκληση και να απαντηθούν ερωτήσεις των υποψηφίων, θα πραγματοποιηθεί μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων που θα καλύπτουν απαιτήσεις επιλεξιμότητας, αξιολόγησης , διαχείρισης και καθοδήγησης σχετικά με τον τρόπο καθορισμού ενός σχεδίου δράσης. Οι διαθέσιμες ημερομηνίες για τις ενημερωτικές συνεδρίες είναι:

Περισσότερες λεπτομέρειες

Δελτίο Τύπου

Σχετικά αρχεία

HEI-Call-2

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση