Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δυο (2) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (MIS 5076645)», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80654 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σαριαννίδη Νικόλαο, Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – Αρ. Πρόσκλησης 190/2021 

Σχετικά αρχεία

prosklisi_190__2021_signed

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση