Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση τριων (3) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενθυλάκωση βιοδραστικών συστατικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε νανοσωματίδια για τη χρήση στην παραγωγή: α) Βιολειτουργικών τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής β) Προϊόντων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου γ) Φυτοπροστατευτικών προϊόντων» με ακρωνύμιο «ΕΝΒΙΟΣ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80527 και επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Αμανατίδου Ελισάβετ Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 191/2021 

Σχετικά αρχεία

prosklisi_191_2021_ortho_signed

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση