Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση τριών (3) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Green Rural Deal» : Sustainable and Smart Transition Strategies for Rural Municipalities, του προγράμματος European Climate Initiative EUKI 2020, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80705 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μπακούρο Ιωάννη, καθηγητή του τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 192/2021 

Σχετικά αρχεία

prosklisi_192_2021_signed

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση