Μη συμμετοχή της ΓΓΕΚ στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων Prima 2022 – Ενότητα 2

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας δεν θα συμμετάσχει στην πρόσκληση της ενότητας 2 του PRIMA για το έτος 2022 και ως εκ τούτου δεν θα χρηματοδοτήσει προτάσεις που θα υποβληθούν στην εν λόγω πρόσκληση (Call: Section 2 – Multi-topic 2022).

Ελληνικοί φορείς που ενδιαφέρονται να είναι εταίροι σε κοινοπραξίες που θα υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης δύνανται να συμμετάσχουν με ίδιους πόρους.

 

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση