Πρόγραμμα PRIMA: Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων έτους 2022 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/03/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
19/01/2022
Πρόγραμμα
PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area)
Ερευνητική Περιοχή
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία
Ενέργεια
Επιστήμες Μηχανικού
Περιβάλλον
Τρόφιμα
Αρμόδιος Φορέας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έτους 2022 του προγράμματος PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) ανακοινώθηκαν στις 17/1/2022 στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος PRIMA: https://prima-med.org/submit-your-project/

Υλοποίηση του προγράμματος PRIMA
Το PRIMA-IS (Implementation Structure) εφαρμόζει το πρόγραμμα PRIMA με βάση τα Ετήσια Σχέδια Εργασίας.
Τα Ετήσια Σχέδια Εργασίας PRIMA αναπτύσσονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους και τις διατάξεις που ορίζονται στην απόφαση (ΕΕ) 2017/1324, με βάση τις προτεραιότητες που περιγράφονται στην PRIMA SRIA, στους τρεις θεματικούς τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα, και συγκεκριμένα:
  • Θεματικός Τομέας 1 : Ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων ξηρών και ημίξηρων Μεσογειακών περιοχών
  • Θεματικός Τομέας 2: Σύστημα αειφόρου γεωργίας στους περιορισμούς του Μεσογειακού περιβάλλοντος
  • Θεματικός Τομέας 3: Βιώσιμη μεσογειακή τροφική αλυσίδα για περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη
Από τις προσκλήσεις του 2019, στο παρόν Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας, επιπλέον των τριών τομεακών προαναφερθέντων θεματικών περιοχών, δεδομένης της πολυπλοκότητας των διασυνδέσεων μεταξύ τους, θα γίνουν συγκεκριμένες δράσεις επικεντρωμένες στην αντιμετώπιση του Nexus Water-Energy-Food-Ecosystems (WEFE) κάτω από μία συγκεκριμένο πρόσκληση με θέμα “Nexus”.
 
Το AWP2022 είναι το πέμπτο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας από τα επτά που προβλέπονται για την εφαρμογή του PRIMA (2018-2028), προσθέτοντας ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη του στρατηγικού στόχου PRIMA για την αύξηση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας, ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων βελτίωση της βιωσιμότητας των συστημάτων αγροδιατροφής και της ολοκληρωμένης παροχής νερού και διαχείρισης στην περιοχή της Μεσογείου, καθιστώντας τις πιο αποτελεσματικές και ανθεκτικές στο κλίμα.
Με μια επένδυση περίπου 123 εκατομμυρίων ευρώ, το AWP2022 ανταποκρίνεται σε ορισμένες από τις πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή της Μεσογείου, ενισχύοντας την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό μέσω δράσεων που στοχεύουν στην αύξηση της βιωσιμότητας των φυσικών πόρων.
 
Το AWP2022 είναι δομημένο γύρω από έξι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για οκτώ θέματα και μια πρόσκληση για βραβείο:
– πέντε ξεχωριστές προσκλήσεις Ενότητας 1: (πέντε θέματα, μία πρόσκληση για κάθε θέμα)
– μία πρόσκληση πολλαπλών θεμάτων Ενότητας 2 (τρία θέματα)
 
Ενότητα 1  – Προσκλήσεις 2022

Θεματική Περιοχή 1- Διαχείριση υδάτων:
Θέμα 1.1.1-2022 (IA) Topic 1.1.1-2022 (IA) Sustainable and integrated management of natural and artificial water storages and distribution infrastructures.
 
TYPE OF ACTION: (IA) Innovation action
TOTAL INDICATIVE AMOUNT ALLOCATED TO THIS CALL: EUR 8.2 million
OPENING DATE: Stage 1 Pre-proposals – 17 Jan, 2022
DEADLINE:
Stage 1 Pre-proposals – 15 March, 2022 (17:00h Central European Time (CET)

Stage 2 Full proposals – 6 September, 2022 (17:00h Central European Time (CET)

Περισσότερα


Θεματική Περιοχή 2- Γεωργικά συστήματα:
Θέμα 1.2.1-2022 ( RIA ) ) Developing integrated soil data for the Mediterranean Region: a
gateway for sustainable soil management
TYPE OF ACTION: (RIA) Research Innovation and Action
TOTAL INDICATIVE AMOUNT ALLOCATED TO THIS CALL: EUR 8.2 million
OPENING DATE: Stage 1 Pre-proposals – 17 Jan, 2022
DEADLINE:
Stage 1 Pre-proposals – 15 March, 2022 (17:00h Central European Time (CET)

Stage 2 Full proposals – 6 September, 2022 (17:00h Central European Time (CET)

Περισσότερα


Θεματικός Τομέας 3- Διατροφική αλυσίδα αξίας:
Θέμα 1.3.1-2022 ( IA ) Alternative protein sources for the Mediterranean food value
chain. From production, extraction, processing and marketing, to societal acceptance
TYPE OF ACTION: (IA) Innovation action
TOTAL INDICATIVE AMOUNT ALLOCATED TO THIS CALL: EUR 8.2 million
OPENING DATE: Stage 1 Pre-proposals – 17 Jan, 2022
DEADLINE:
Stage 1 Pre-proposals – 15 March, 2022 (17:00h Central European Time (CET)

Stage 2 Full proposals – 6 September, 2022 (17:00h Central European Time (CET)

Περισσότερα


Θέμα Nexus
Θέμα 1.4.1-2022 ( IA ) Predicting and testing options of socio-economic adaptation to
declining Water-Energy-Food-Ecosystem (WEFE) resources in the Mediterranean
Region
TYPE OF ACTION: (IA) Innovation and Action
TOTAL INDICATIVE AMOUNT ALLOCATED TO THIS CALL: EUR 6.2 million
OPENING DATE: Stage 1 Pre-proposals – 17 Jan, 2022
DEADLINE:
Stage 1 Pre-proposals – 15 March, 2022 (17:00h Central European Time (CET)

Stage 2 Full proposals – 6 September, 2022 (17:00h Central European Time (CET)

Περισσότερα


Θέμα 1.4.2-2022 ( CSA ) Development of a Mediterranean Water-Energy-FoodEcosystem (WEFE) Community of Practice
TYPE OF ACTION: Coordinating and support action (CSA)
TOTAL INDICATIVE AMOUNT ALLOCATED TO THIS CALL: EUR 2 million
OPENING DATE:  Full proposals 17 Jan, 2022
DEADLINE: 15 March, 2022 (17:00h Central European Time (CET)

 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από την παρακάτω ανακοίνωση, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας δεν θα συμμετάσχει στην πρόσκληση της ενότητας 2 του PRIMA για το έτος 2022 και ως εκ τούτου δεν θα χρηματοδοτήσει προτάσεις που θα υποβληθούν στην εν λόγω πρόσκληση (Call: Section 2 – Multi-topic 2022).

Ελληνικοί φορείς που ενδιαφέρονται να είναι εταίροι σε κοινοπραξίες που θα υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης δύνανται να συμμετάσχουν με ίδιους πόρους.

Σχετική Ανακοίνωση

Σχετικά αρχεία

AWP22

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση