Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική καθοδήγηση κατάρτιση και επιμόρφωση των ωφελούμενων – Βιωματικά εργαστήρια (coaching)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 24/02/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
26/01/2022
Πρόγραμμα
Ερευνητική Περιοχή
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Οικονομία
Αρμόδιος Φορέας
ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Δικαιούχοι
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
8.800.000,00 €
Ιστοσελίδα:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την παρακάτω προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τίτλο: Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική καθοδήγηση κατάρτιση και επιμόρφωση των ωφελούμενων – Βιωματικά εργαστήρια (coaching)», Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινόμενου του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού.

Σύνδεσμος ανακοίνωσης

 Προϋπολογισμός: 8.800.000,00 € απαλλάσσεται από ΦΠΑ

Κριτήριο Ανάθεσης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

Υποβολή προσφορών: Έως 24/02/2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ   και ώρα  15:00.

Σύμφωνα με την Διακήρυξη σελ. 26 https://www.inedivim.gr/sites/default/files/announcements-proclamations-publicity/files/20-01-2022_diakirixi_adam.pdf  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων.

Αξίζει την προσοχής σας ότι αφορά Διαγωνιστική Διαδικασία – με φάκελο Προσφοράς και Εγγυητική 176.000,00€ το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Σχετικά αρχεία

20-01-2022_diakirixi_adam
20-01-2022_prokirixi_adam-ada

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση