Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) ερευνητή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Smart faRming innOvatiOn Training (SmartROOT)», ERASMUS+ Αρ. Σύμβασης 2020-1-EL01-KA203-079109 με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80535 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κο. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Αρ. Πρόσκλησης 52/2022

Σχετικά αρχεία

prosklisi_52_2022_signed

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση