Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «MOVEUP- Motivating Adult Learners to Engage in Competence Upskilling Activities in Detention Centres» με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80796, που χρηματοδοτείται από τη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Δασυγένη Μηνά, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αρ. Πρόσκλησης 137/2022.

Σχετικά αρχεία

456_epilogi_137_2022

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση