3η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Interreg Euro MED – Προτεραιότητα 3 «Μεσογειακή Διακυβέρνηση»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 03/11/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
06/10/2022
Πρόγραμμα
INTERREG EUROMED 2021/27
Ερευνητική Περιοχή
Διαδικασίες
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Τοπική ανάπτυξη
Αρμόδιος Φορέας
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Δικαιούχοι
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα

Σε συνέχεια της 1ης Πρόσκλησης που σας δημοσιεύτηκε στις αρχές του έτους, σας ενημερώνουμε για την 3η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα διακυβέρνησης που θα είναι ανοιχτή έως την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 στις 13.00 (ώρα Βρυξελλών).

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στοχεύει στην τρίτη προτεραιότητα του Προγράμματος «Μεσογειακή Διακυβέρνηση », Ειδικός Στόχος (SO) 6.6 «Άλλες δράσεις για την υποστήριξη της καλύτερης διακυβέρνησης συνεργασίας» και περιορίζεται στις ακόλουθες αποστολές και είδη έργων:

– Αποστολή Φυσική κληρονομιά: Έργα θεματικού κοινοτικού και θεσμικού διαλόγου ;
– Αποστολή Πράσινοι χώροι διαβίωσης: Έργο θεσμικού διαλόγου.
– Αποστολή Αειφόρος Τουρισμός: Έργο θεσμικού διαλόγου.

 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε 2 τύπους έργων: θεματικά κοινοτικά έργα και έργα θεσμικού διαλόγου .

Μπορείτε να βρείτε έναν ορισμούς των διαφορετικών έργων εδώ.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προτεραιότητες και τις αποστολές του Προγράμματος, μπορείτε να ανατρέξετε στο Πρόγραμμα Συνεργασίας και το Εγχειρίδιο Προγράμματος στις αντίστοιχες ενότητες στα Έγγραφα & Εργαλεία.

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση