Εκδήλωση Δικτύωσης στον τομέα της Αμυντικής Βιομηχανίας, με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network

Διεθνή εκδήλωση δικτύωσης στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών για την Άμυνα και την Αμυντική Βιομηχανία με τίτλο European Defence Fund Networking Day διοργανώνεται από το Netherlands Enterprise Agency, με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network, την Τετάρτη 16 Νοεμβριου 2022 στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), με συντονιστικό ρόλο στο Enterprise Europe Network Hellas και Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» του Πυλώνα 2 στον Ορίζοντα Ευρώπη, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών στις διμερείς συναντήσεις.

Η εκδήλωση δικτύωσης “European Defence Fund Networking Day” διοργανώνεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης NEDS 2022 για την Άμυνα και την Ασφάλεια που πραγματοποιείται στο Ροτερνταμ της Ολλανδίας στις 17 Νοεμβρίου 2022, ενώ απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς και δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Αμυντικής Βιομηχανίας, αλλά και οποιανδήποτε ενδιαφερόμενο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας.

 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (European Defence Fund) αποτελεί τη βασική πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη στήριξη, με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, της συνεργατικής έρευνας και της ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων. Στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης (2021-2027) το Ταμείο θα στηρίζει οικονομικά κοινοπραξίες εταιρειών από διαφορετικά κράτη μέλη που αναλαμβάνουν έργο συνεργατικής έρευνας στον τομέα της άμυνας και την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών. Το Ταμείο περιλαμβάνει επίσης μηχανισμούς που θα τονώσουν το άνοιγμα των ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού.

Ανάμεσα στους στόχους της εκδήλωσης συμπεριλαμβάνονται:

  • Η δικτύωση επιχειρήσεων (SMEs, scaleups, starups) και οργανισμών με σκοπό την εξερεύνηση των νέων επιχειρηματικών και τεχνολογικών προκλήσεων, αλλά και πιθανοτήτων συνεργασίας
  • Ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας
  • Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική πλατφόρμα εγγραφής μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2022. Όλες οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης (Ahoy Rotterdam) και θα προγραμματιστούν εκ των προτέρων μέσω της πλατφόρμας b2match. Η συμμετοχή στις επιχειρηματικές συναντήσεις είναι δωρεάν.

Κατά την εγγραφή, στο πεδίο γραφείο υποστήριξης – Support Office, μπορούν να επιλέξουν «GR National Documentation Centre EKT», προκειμένου να υποστηριχθούν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Γιώργος Μέγας, κύριο Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 στο ΕΚΤ, email: megas@ekt.gr).

 

Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση